")
Peyğəmbərin seçilməsi
günahsız

Peyğəmbər (s) Allah tərəfindən seçildiyi vaxtda camaat əməl və fikir baxımından azğınlıq, avara və fitnə yaratmaqda idilər. Təkəbbürlük camaatı alçatmış və onların cəhalət sistemini yüngül və qiymətsiz etmişdir. Peyğəmbər belə bir vəziyyətdə Allah tərəfindən seçildi və camaatı nəsihət etmək üçün həddindən artıq çalışmışdır. Həzrət Əli (ə) buyurur: Allah taala onu peyğəmbərlərin olmadığı və camaatın müddətli yuxuya getdiyi vaxtda göndərdi. O, zamanda fitnələr çoxalmış, işlər pərişan, döyüşlər çoxalmış, qaranlıq dünya və dünyanın hiyləsi hamıya qələbə çalmışdır……batini qorxulu, xarici öldürücü ülgüc kimi idi deməli ey Allahın bəndələri! ibrət alın