")
Bu günkü dünyada əxlaqın aradan
General məsləhət

Bu günkü dünyada insanlar əxlaq və onun fəzilətləri arzusundadır. Və o, fəzilətləri əldə etməkdən ötrü hər bir məktəb və məzhəbə üz çevirir. Bir gün dünya cahillik və fəqirliyə görə fəryad edirdi. Amma bu gün elmi inkişaflara baxmayaraq insanın problemləri neçə bərabər olmuş və onların fəryad və ağrıları çoxalmışdır. Bu gündə bəşəriyyətin vəziyyəti o həddə gəlib çatıbdır ki, əgər qüdrətli iki ölkə biri-birinin üzünə gülsələr dünya bir cür matəm saxlayır. Amma əgər o iki qüdrətli ölkə biri-birinin üzünə acıqlı baxsalar dünya digər formada prablemlə qarşılaşır. Bu vəziyyət elmi inkişafların nəticəsində insanlıqın dəyərlərinin və əxlaqın olmaması ilə qarşıya çıxıbdır.