Bəyanlar
Həzrət Əli ibn Musa Rza (ə) məşhur sözə əsasən hicri qəməri tarixinin 148 ci ilində dünyaya gəlmiş və hicri qəməri tarixinin 203 cü ilində xaincəsınə bir sui-qəsdlə (hiylə ilə) şəhid edildi. Həzrət imam Rza  (ə) 55 il ömür sürdü. Həzrətin (ə) yaşadığı dövran Abbasi xəlifəsi hakimiyyətindən olan dörd  qəddar yəni; ″Rəşid″, ...
Mətləbin ardı
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin cümə namazının xütbələrində imam Həsən Müctəbanın (ə) haqqında bəyanı Həzrət imam Həsənin (ə) imamət etdiyi dövran kristallaşmış fitnələrlə təsadüf idi. Həzrət Əli (ə) və həzrət Fatimədən (ə) sonra, peyğəmbər (s) sülaləsinin üçüncü qurbanı həzrət imam Həsən (ə) oldu. O, həzrətin (ə) əleyhinə o ...
Mətləbin ardı
Birlik yəni; iki nəfər, iki dəstə yaxud iki məzhəb biri-birinin kanarında yaşayıb münaqişə etməsinlər, düşmənçilik olmasın və savaşmasınlar, biri digərinə hücüm etməsin, biri-birinin haqqını qəsbetməsinlər səbirli və dözümlü olsunlar. Vəhdət üçün zikr olunan bu məna həqiqətdə vəhdətin mənası deyil, bəlkə hücum etməyib və dinc ...
Mətləbin ardı
Quran tarix, əxlaq və digər məsələləri bəyan edən bir kitabdır, amma əxlaqi və elmi bir kitab da deyil, bəlkə özünün buyurduğuna əsasən ″hüdən linnas″ «insanları hidayət» edən bir kitab. Əgər elmi bir kitabda anlaşılmazlıq mövcud olarsa bunun prablemi yoxdur misal olaraq qeyd edək ki, bir şəxs mümkündür Enişteyin nəzəriyyəsini ...
Mətləbin ardı
    Bəziləri belə güman edirlər ki, tövbənin həqiqət və reallığı ″Əstəğfirullahə Rəbbi və ətubu iləyh″ və ya ona oxşar digər sözlərdən ibarətdir, amma bu fikir səhvdir. Tövbə bir növ batinə aid olan bir həqiqətdir, bu cəhətdən ″Nəhcül-bəlağə″ kitabında zikr edilir, bir şəxs həzrət Əlinin (ə) hüzurunda ″istiğfar″ ...
Mətləbin ardı
Mən o, zaman (Yəni, inqilab qələbə etməmişdən öncə) Allahı şahid tuturam, bu eşqlə yaşayırdım və bu səbəblə fəryad edirdim ki, gərək respublika rejimi (quruluşu) olsun və təmtəraqlar kanara qoyulsun. Geyim, vəziyyət, ev və yaşayış cəhətdən olan bu təbəqələr (siniflər) ki, camaatı biri-birindən ayırıb, az bir hissəsini cənab (mülkədar) və çox hissəsini isə kasıb və bədbəxt edibdir ...
Mətləbin ardı
İnqilab qələbə etməmişdən öncə biz əlimizin içi kimi bilirdik ki, mərhələlərdən biri terrorizimlə mübarizə etmək pilləsidir. Bilirdik ki, düşmən devirmək üçün hər bir üsuldan istifadə edəcək, bu devirmənin vasitələrindən biridir ki, təsir etməkdə nisbət yuxarıdır. Başqa ölkələrdəki inqilab olmuşdur, quruluş aradan gedib və rejim dəyişilmişdir, biz ...
Mətləbin ardı