Bəyanlar
Məşhur nəqlə əsasən Allahın Rəsulu (s) o cür əzəməti ilə camaatdan halallıq alıb və sadə bir insanın tələb etdiyi istəyin qarşısında  qisas olunması üçün hazır oldu. Hamı bilir ki, Quranın dəlalətinə əsasən Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt (ə) məsum və heç vaxt onlardan bir günah və xəta baş verməz. Amma həzrət peyğəmbər (s) bu işi görməklə bizlərə camaatın ...
Mətləbin ardı
Əli (ə) o, cür ki, sərbəstliyi sevən və azad təbiətli bir şəxsiyyət idi, şiddətlə haqqı sevən də idi və bütün işlərini dərin düşüncə əsasında ədalətlə yerinə yetirirdi. Bir gün onun böyük qardaşı Əqil  həzrə Əlinin (ə) yanına gəlib maddi prablemlərindən şikayət edib və dedi: Beytul maldan mənə verdiyin hissə və pay məni ödəmir mənim payımı artıq ...
Mətləbin ardı
Bizim vəzifəmiz budur ki, əməldə, danışıqda, düşüncəmizdə və niyyətimizdə doğru olaq. Bununla belə sədaqətlik yavaş yavaş öz layiqliyini camaatın arasında tapsın və bunun vasitəsi ilə riya (ikiüzlülük) kimi günahların baş verməsi aradan getmiş olsun. Çünki, doğru və düz danışan bir insan münafiq və ikiüzlülük ...
Mətləbin ardı
Peyğəmbər Əkrəm (s) buyurur: لا شفاعة ولا کفاله و لا یمین فی حد «Allahın hökmünün icrasında heç  şəfaət, and və zaminlik qəbul edilməz». Qeyd olunanlardan heç birisi eliyə bilməz hökmün icrasında maneə olsun. Həmçinin ilahi hökmün icrasında təxirə salmaq və icra etməməyə səbəb ola bilməzlər. Nəql ...
Mətləbin ardı
Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra necə ki, həzrətin özü qabaqcadan təxmin etmişdir islam cəmiyyəti süqut etdi.. Vəziyyət elə olmuşdur ki, Əmirəl-möminin evində həbs olundu və evində olan halda ona hücum etdilər. Peyğəmbərin (s) qızı Əlidən (ə) müdafiə etdi və bu müdafiədə döyülüb zədələndi. Həzrəti Zəhranın (ə) gördüyü zədələnmələr ...
Mətləbin ardı
Allah taala müsəlmanların Hüneyn döyüşündə əvvəldə məğlub olmaqlarının səbəbini onların saylarının çox olmasında məğrur olmasını bilir ki, qoşunun arasına bir bəla kimi düşüb məğlub olmaqlarına səbəb oldu halbuki əvvəl 313 nəfər döyüşcü ilə qələbə çalmışdılar. Amma Hüneyn döyüşündə on iki min ...
Mətləbin ardı
Peyğəmbər (s) Allah tərəfindən seçildiyi vaxtda camaat əməl və fikir baxımından azğınlıq, avara və fitnə yaratmaqda idilər. Təkəbbürlük camaatı alçatmış və onların cəhalət sistemini yüngül və qiymətsiz etmişdir. Peyğəmbər belə bir vəziyyətdə Allah tərəfindən seçildi və camaatı nəsihət etmək üçün həddindən artıq çalışmışdır. Həzrət ...
Mətləbin ardı
Bu günkü dünyada insanlar əxlaq və onun fəzilətləri arzusundadır. Və o, fəzilətləri əldə etməkdən ötrü hər bir məktəb və məzhəbə üz çevirir. Bir gün dünya cahillik və fəqirliyə görə fəryad edirdi. Amma bu gün elmi inkişaflara baxmayaraq insanın problemləri neçə bərabər olmuş və onların fəryad və ağrıları çoxalmışdır. Bu ...
Mətləbin ardı
Həzrət Əli ibn Musa Rza (ə) məşhur sözə əsasən hicri qəməri tarixinin 148 ci ilində dünyaya gəlmiş və hicri qəməri tarixinin 203 cü ilində xaincəsınə bir sui-qəsdlə (hiylə ilə) şəhid edildi. Həzrət imam Rza  (ə) 55 il ömür sürdü. Həzrətin (ə) yaşadığı dövran Abbasi xəlifəsi hakimiyyətindən olan dörd  qəddar yəni; ″Rəşid″, ...
Mətləbin ardı
Həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin cümə namazının xütbələrində imam Həsən Müctəbanın (ə) haqqında bəyanı Həzrət imam Həsənin (ə) imamət etdiyi dövran kristallaşmış fitnələrlə təsadüf idi. Həzrət Əli (ə) və həzrət Fatimədən (ə) sonra, peyğəmbər (s) sülaləsinin üçüncü qurbanı həzrət imam Həsən (ə) oldu. O, həzrətin (ə) əleyhinə o ...
Mətləbin ardı