")
Höccətul-islam vəl müslimin Məhəmməd Həsən Əxtərinin «Şəfəquna» muxbirinə həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin haqqında verdiyi intervu:
11/29/2016

Höccətul-islam vəl müslimin Məhəmməd Həsən Əxtəri Şəfəquna muxbirinə həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin haqqında verdiyi müsahibədə demişdir: O, ilahi alim elmi və fiqhi məqamından əlavə inqilabda seçilmiş və layiqli xidmətlər və mübarizələri olmuşdur.  Və şübhəsiz inqilab qələbə çalmamışdan öncə və sonra müxtəlif  bölmələrdə imam Xumeyni ilə birgə olması və İran islam respublikası dövlətinin məhkəmə bölməsi mənsəbində (rütbəsində)  xidmət göstərməsi onun həyatında bərəkətli fəxrlərindən olmuşdur. Dünya üzrə əhli-beyt (ə) adına olan heyətin katibi «Şəfəquna» müxbiri ilə müsahibəsində demişdir: Mərhum Ərdəbili  mübarizə edən bir alim idi ki, çətin anlarda dövlətin xeyirini öz xüsusi və ümumi faydasına üstün bilmiş və onun danışığı və sakit olması yalnız Allahın razılığı və öz vəzifəsini seçməsi nəticəsi əsasından savayı olmamışdır.  Əxtəri demişdir: Mərhum Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbili uzun illər Allah kalamını və əhli-beytin (ə) nurlu maarifini nəşri və yayımı, alimlər tərbiyə etməkdə, dəyərli fiqhi kitabların yazılmasında layiqli xidmətlər etmiş və onun vəfatı  elmi mədrəsələri kədərli etdi.

Hlayiqli xidmətlər etmiş və onun vəfatı  elmi mədrəsələri kədərli etdi.