")
İslami irşad və mədəniyyət naziri həftənin dördüncü günü mərhum Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin evində hüzuru olmuş və görkəmli müctəhidi xatırlamaqla əziz bilmişdir.
1/19/2017

     Salehi Əmiri hörmətli müctehidin oğluna xitab edərək demişdir: Ayətullah əl-Üzma Musəvi Ərdəbili, Ayətullah Haşimi Rəfsəncani və Şəhid Behişti islam inqilabının dayaqlarından idilər və digər bir ibarətlə desək prezident Doktor Həsən Ruhani bu böyük şəxsiyyətlərin boşluqlarını eliyə bilməz asanlıqla əvəz etsin. O, demişdir: Dövlət məsləhətini müəyyən edən idarənin mərhum rəisinin həzrət Ayətullah əl-Üzma Musəvi Ərdəbilinin islam inqilabıdan öncə və sonra olan rolu haqqında etdiyi söhbətlər diqqəti çox cəlb etmişdir və təklil olunur müctəhidin haqqında onun söhbətlərini diqqətlə dinləyin. Salehi Əmiri aydınlaşdırmışdır:  Mərhum Ayətullah Haşimi Rəfsəncaninin dediyinə əsasən, mərhum Ayətullah əl-Üzma Musəvi Ərdəbili döyüşün çətin vaxtlarında inqilab edən şəxlərin sığınacaqı olmuş və islam inqilabının qələbə çalmasında çox təsir edici bir rol göstərmişlər. O. İslami irşadın və mədəniyyət nazirliyinin siyasətlərinə işarə edərək demişdir. Biz aşkar  yolu davam edirik və səyimiz  budur  ki, münaqişəli və mübahisəli bir mühitə daxil olmayaq. İslami irşad və mədəniyyət naziri qeyd etmişdir: İrşad  nazirliyi bunun ardıncadır ki, edə bilsin özünə məxsus olan işlərini sakitçiliklə davam etdirsin. Höccətul islam vəl müslimin seyid Əli Musəvi Ərdəbili də bu görüşdə buyurmuşdur: Ayətullah əl-Üzma Musəvi Ərdəbili nazirlər heyyəti və digər məsullar ilə görüşündə həmişə dövlət və xüsusəndə ölkənin prezidentindən himayət edirdilər. O, buyurmuşdur: Biz dövlətin camaata daha çox xidmət göstərməsi və onların prablemlərinin həll edilməsində müvəffəq olmasını istəyir və dua edirik.