")
Mərhum Ayətullah Musəvi Ərdəbilinin vəfatının qırxıncı günü münasibəti ilə təşkil edilən mərasimdə Məcid Ənsarinin xitabı: Cəmiyyətimizin imam Xumeyni və dostlarını tanımaqa daha çox ehtiyacları vardır.
12/30/2016

      Ölkə prezidentinin hüquq sahəsi üzrə olan müavini, Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin ruhiyyəsinin mötədill olmasına təkid edərək demişdir:  İnqilabçıların bəzisini radikal işlərə tərəf çəkən qarışıq mühitdə onun düzgün dərk etmələri və ürək yandırmasından həddindən artıq xatirələrimiz vardır. O, məhkəmədə böyük işlər görmüşdür və əgər məhkəmə hüquqi baxımdan struktur və quruluşda bir şeyi vardırsa, onun əsas hissəsi bu böyük şəxsiyyətin, o cümlədən şəhid ayətullah Behişti, şəhid ayətullah Qüddusi, məhkəmədə məşğul olan digər bir neçə şəhidlərin və o, zamanda olan seçilmiş şəxslərin zəhməti girovunda olmuşdur. Cəmaranın məlumat birosu müxbirinin məlumatına əsasən höccətul-islam vəl müslimin Məcid Ənsari Cəmaran hüseyniyyəsində mərhum Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin vəfatının qırxıncı günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə qeyd etmişdir: Biz belə bir islam dini ilə fəxr edirik ki, elm və düşüncənin məşəlini bəşərin ən qaranlıq hissə və keçidində işıqlandırdı və sonuncu dinini «İqrə» yəni, oxu göstərişi ilə başladı. Və, qeyri adi möcüzələr bəyan edən keçmiş peyğəmbərlərin üslublarının əksinə ki, bizim peyğəmbərin möcüzəsi isə Quran və elm növündən idi. Ölkə prezidentinin hüquq üzrə müavini qeyd etmişdir: Elm və biliyin moqiyyəti olmayan bir mühitdə dərya bəlkədə oqyanus kimi çoxlu olan Quran ayələri və rəvayətlər elm və alimlər rütbəsində heyrətləndiricidir. Baxmayaraq ki, elmin əsili Qaranlıq və nadanlığın qarşısında nur ünvanı ilə qərar tapması bir növ kökdən dəyəri vardır, amma aydındır ki, elmin dəyəri haqqında peyğəmbər və əhli-beytdən (ə) sayı olmayan rəvayətlər və quran ayələri ilahi bir elmə istiqamət verilmişdir və Quran növündən olan insanların elmi isə Quranın məmurluğu dairəsindədir. Məcid Ənsari demişdir: Əgər hədisdə «Əl-üləma vərəsətul-ənbiya» yəni, alimlər peyğəmbərlərin varisləridir qeyd olunubdursa insanın kamala çatması, peyğəmbərlərin məqsədləri və insanlara xidmətində olan bir elmə yönəldilibdir. Və bu elm təkcə özü əsər mənşəi ola bilməz, bəlkə bu bir elmdir ki, peyğəmbərlər növündən olan bir alimin simasında qərar tapmış olur ki, savad toplantısının kanarında bəlkə ondan daha çox əxlaqi toplantılarına səy göstərən alimlərdir. Ənsari qeyd etmişdir: Hər yerdə alimlərin elmi məsuliyyətlərindən tərif olunmuşdur, elm və ictihadın kanarında ədalət gəlmişdir.  Ədalətdən uzaq olan bir alim həmçinin təqvası  olmayıb və nəfsini qoruya bilən bir qüvvə onda olmayarsa peyğəmbərlərin vəzifələrini öhdəsinə götürə bilməz. Təsəvvür etmirəm Qurani-Kərimdə cümə surəsindən başqa ən radikal və kəskin bir təmsil və bu barədə istifadə olunan digər ibarətlərətlər olmuş ola. Prezidentinin hüquq üzrə müavini qeyd etmişdir: Şiənin ruhaniləri peyğəmbərlərin və peyğəmbər əkrəmin davamçısıdır ki, hidayət tapmağın yolunu və hökümlərini təqdim etməkdə çətin yollar keçmişdir və çoxlu alimlər olmuşlar ki, dar ağacından asılıbdırlar. Şiyənin fiqhi çətin yolları geridə qoydu, və alimlərin bir neçə illik çəkdiyi zəhmətləri reallaşdırıb və əməldə ilahi hökümləri icra etmək üçün iyirminci əsirdə bir dövlətin qurulması üçün çətin sınaqlarla qarşılaşdı. Bu səhnədə Allah-taala bir sıra vasitələri vücuda  gətirdi ki, böyük bir müctəhid və ilahi bir alimin cismində islam inqilabını başlamaqdan ötrü bu fürsəti qərar verdi.  Məcid Ənsari, Ayətullah Musəvi Ərdəbilinin öz ömrünü elm yolunda və camaata xidmət etməklə keçirməsini bəyanını qeyd etdikdən sonra belə qeyd etmişdir: Mənim nəzərimə Ayətullah Musəvi Ərdəbilinin əxlaqi şəxsiyyətinin kökünün quruluşu imam Xumeyninin əxlaq dərsinin kanarında vücuda  gəlmişdir.  Xumeyni imam oldu çünki mehvəri əxlaq idi, onun əxlaq dərsələrinin nuraniyyəti və  mərifəti o, qədər dini hövzələrə yayılmışdır ki, gələn həftəyə kimi hövzələr nur içində olurdu. O, Ayətullah Musəvi Ərdəbilinin haqqında demişdir: Elmi baxımdan tanınmış bu böyük bir şəxsiyyət yalnız  mədrəsə kimi bağlı mühit formasında elm əldə etmək, dini araşdırmalar və təlim verməklə məşğul olmamışdır, bəlkə imam Xumeyni və digər ürək yandıran alimlər  kimi camaatın hidayəti üçün, cəmiyyəti nicat verib və onları qaranlıq və nadanlıqın nigarançılığından çıxartmaqdan ötrü, aşkar mehvərdə elm öyrənib və elimi araşdırmalar aparmaqa addımlar atmışdır. Prezidentin hüquq üzrə müavini xatırlamışdır: Dövlətin yaranmasında inqilab şurasının quruluşu məmuriyyətində az sayda olan şəxslərdən ilk sırasında Ayətullah Musəvi Ərdəbili idi və bu özü bunu bildirir ki, imam Xumeyni hansı həddə Ayətullah Ərdəbilinin düzgün nəzəri, müstəqil fikri, mötədill ruhiyyəsinin olmasına inamı olmuşdur. Ayətullah Musəvi Ərdəbili dövlət yaranmasına aid olan işlərə məşğul oluduğu vaxtda mühüm və yüksək bir rolu olmuşdur və onun hüzur tapması aramlığa, qəlblərin bir olması və milli vəhdətə səbəb olmuşdur. Və həmçinin, onun-bunun mənfəətinə, ziyanına və aranı qarışdırmaq kimi işlərin arxasınca getməz idi. O, təkid etmişdir: Əgər «sülmə» üçün yəni, böşluqun simvolunu axtarmaq istəsək, ayətullah Ərdəbilinin vəfatıdır. İmam Xumeyni dünyasını dəyişdikdən sonra, Ayətullah Musəvi Ərdəbili Qum şəhərinə qayıdır və elmi işlərlə məşğul olaraq müctəhidlik məqamına yetişir. İnqilabçıların bəzisini radikal işlərə tərəf çəkən qarışıq mühitdə onun doğru dərk etmələri və başqalarının dərdinə şərik olması kimi həddindən artıq xatirələrimiz vardır. O, məhkəmədə böyük işlər görmüşdür və əgər məhkəmənin hüquqi baxımdan struktur və quruluşda bir şeyi vardırsa, onun əsas hissəsi bu böyük şəxsiyyətin, o cümlədən şəhid ayətullah Behişti, şəhid ayətullah Qüddusi, məhkəmədə məşğul olan digər bir neçə şəhidlərin və o, zamanda olan seçilmiş şəxslərin zəhməti girovunda olmuşdur. Məcid Ənsari demişdir: İmamXumeyni dünyasını dəyişdikdən sonra, bu böyük şəxsiyyət müctəhidlik dərəcəsinə çatmış, amma buna baxmayaraq onun hərəkət, xasiyyət (əxlaqında) və camaata birgə olmasında heç bir dəyişiklik yaranmadı və onun dövlətə qarşı ürək yandırmaları və məsullara mehribancasına dediyi öyüdlər hamıya aydındır. Necə ki, Camarandan dünyaya saçan bir nur elə indidə saçır və imam Xumeynin evi, övladları və köməkçilərinin simasında görünür ümidim vardır ki, Ayətullah Musəvi Ərdəbilinin övladları və şagirdləridə bu şərifli evin parlaq yolunu davam etdirə bilsinlər. Prezidentin hüquq üzrə müavini təkidlə ruhanilərin sınaqı çox çətin bir sınaqdır olmasını qeyd edərək açıqlamışdır: Bu rejim ruhanilərin adı ilə təşkil edilibdir və əgər bir vaxt Quran, peyğəmbərin parlaq siması, islamın hökmləri hegemon amillər və azğın fikirlərin hüçum gətirməsi nəticəsində aradan getmək məruzunda qərar taparsa, islam dinindən müdafiə etmək ağır bir məsələ olur ki, ilk növbədə böyük alimlər və dini hövzələrə göz tikir. O, bildirdi: Bu günlər inqilaba aid olan sahələrdən söhbət olunub və tədbirlərdə təşkil edilibdir və bu çox dəyərli bir işdir, amma ölkədə və xüsusəndə hövzədə inqilabçı olmaq gərək iran islam respublikasının bünövrəsini qoyan imam Xumeyninin müasir böyük inqilabı xətti və yolundan keçsin. İnqilab səhnəsi dedikdə yəni, imam Xumeyninin əxlaqı və fiqhi başa düşünülür ki, müctəhidlik məqamına çatmaqda zaman və məkanın rolunu ilk ünsür ünvanı, din və siyasətin arasında bağlılıqı eyni bir bağlılıq bilir və kiçik xəbis dəstələrin zirvəyə qalxmasına baxmayaraq səkkiz maddədən ibarət olan xəbərini bəyan etdirir. Çox yaxşı olardı ki, hövzələrdə imamın səkkiz maddədən ibarət olan xəbəri və əxlaq məktəbi dərs kimi tədris edilsin.  Məcid Ənsari qeyd etmişdir: Hövzədə inqilabçı olan şəxslərə hörmət etmədən inqilabçı olmaq mümkün olan deyildir və inqilabçı şəxslərin vücudlarının olması təkrar olunası deyil və elmi hövzələr gərək dəyərini bilsin. Allah bilir gələcəkdə təəssüflər çəkəcəyik ki, nə üçün Əmir Kəbir və Şəhidi-Əvvəl belə oldu, övladlarımız bu kinələr söndükdən sonra həsrət çəkəcəklər ki, nə üçün bu böyük şəxsiyyətlər o,tərzdə ki, gərək idi təriflənmədi?. Əziz səda və sima Ayətullah Musəvi Ərdəbilin haqqı bu əndazədə idi ki, sizlər yerinə yetirdiniz. O, təkid etmişdir: Cəmiyyətimizin Haşimilər, Behiştilər və Ayətullah Musəvi Ərdəbili kimi şəxsiyyətləri tanımaq üçün çox ehtiyacları vardır. Cəmiyyətimizin imam Xumeyni və onun köməkçilərini tanımaqda daha çox ehtiyacları vardır. Ümidim vardır, bizim infarmasıiya vasitələrimiz yerinə yetirdiyi digər işlərin kanarında bu mövzular barəsində də çalışsınlar.