")
Səhərə kimi cənabət halında qalmaq
Sual: Bir şəxs mübarək Ramazan ayının gecələrində iftar etdikdən sonra bilərəkdən və ya bilmədən cünub olubdur və səhər çağı yuxudan oyanmadığını bilən halda yata, məsələnin hökmünə elmi olmayan halda onun hal-hazırda vəzifəsi nədir?.
cavab: Gərək orucunu qəza etsin amma kəffarə ona vacib deyil.