")
Çətin bir şəraitdə oruc tutmaq
Sual: Məni müalicə edən həkimin dediyinə əsasən böyrəklərim daş yığır həmişə gərək su içəm. Mənim oruc tutmaq haqqında şəri cəhətdən vəzimən necədir?
cavab: Əgər mütəxəssis və dindar həkim desə ki, oruc tutmaqın sənə mühüm ziyanı vardır oruc tutmasın və gələn ilə kimi əgər qəzasın tuta bilmirsə gərək kəffarəsin versin.