")
İmam Musa Sədrin ailəsi ilə görüşü.
1389-cu ilin görüşləri