")
Şəfəqənanın höccətul İslam seyyi Əli Musəvi Ərdəbili ilə danışıqı.
Seyid Əli Musəvi Ərdəbili