")
Təbriz camaatından bir qrupun görüşü.
1389-cu ilin görüşləri