")
İslam təbliğat şöbəsinin müdiri Aqaye Vaizinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri