")
Ərdəbil və Yəzdin tələbə və şagirdlərinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri