")
Yunisef nümayəndəsinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri