")
İslam Şurası məclisinin nümayəndələrinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri