")
Kar insanlardan bir qrupun görüşü.
1390-cı ilin görüşləri