")
Qeytəriyyə Müfid adına orta məktəbin şagirdlərinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri