")
1396-cı il Məhərrəm ayının ilk on günlüyündə keçirilən matəm mərasiminin elanı.
Məhərrəm