")
İmam Xumeyni adına imdad komitəsinin müdirinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri