")
Səudi-Ərəbistan tələbələrinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri