")
Nəcəfi-Əşrəf tələbələrinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri