")
Sistan və Bəlucistan tələbələrinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri