")
Azərbaycan səfirinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri