")
Həcc və ziyarət idarəsinin müdiri Aqaye Ləyalinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri