")
Türkiyənin səfirinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri