")
Həzrət imam Məhəmməd Təqinin (ə) şəhadəti münasibəti ilə matəm mərasiminin elanı.
Şəkillər