")
Kanda da Əl-Ğədir məscidini idarə edib və təşkil edəni doctor seyid Məhəmməd Cavad Hecazi ilə görüşü.
1390-cı ilin görüşləri