")
Qumun Müfid inistitunun tələbələri ilə görüşü.
1390-cı ilin görüşləri