")
Ərdəbilin Azad inistitunun tələbələri ilə görüşü.
1390-cı ilin görüşləri