")
Dəftərlərin məsulları ilə toplantı.
1390-cı ilin görüşləri