")
Qumun Müfid inistitunun ustatları ilə görüş.
1390-cı ilin görüşləri