")
Hind camaatından bir qrupun görüşü.
1390-cı ilin görüşləri