")
Tibb elmləri inistutu və Tehran inistitunun islami cəmiyyətinin üzvlərinin görüşü.
1390-cı ilin görüşləri