")
Höccətul-İslam vəl müslimin doktor Rəhim Nobəharın vasitəsi ilə ictimaiyyətdə olan insan hüquqları pozuntuları mövzusu ilə bağlı ikinci elmi iclası (üçüncü cələsə).
Elmi toplantı