")
Höccətul-islam vəl müslimin doktor Rəhim Nobəharın vasitəsi ilə ictimaiyyətdə olan insan hüquqları pozuntuları mövzusu ilə bağlı ikinci elmi iclası (ikinci cələsə).
Elmi toplantı