")
İctimaiyyətdə olan insan hüquqları pozuntuları mövzusu ilə bağlı həftəlik elmi toplantı.
Elmi toplantı