")
Höccətül-islam vəl müslimin Səid Rəhainin vasitəsi ilə ekalogiya Quran baxımından mövzusu ilə bağlı ikinci elmi həftəlik iclası.
Elmi toplantı