")
Höccətül-islam vəl müslimin Səid Rəhainin vasitəsi ilə ekalogiya Quran baxımından mövzusu ilə bağlı dördüncü elmi həftəlik iclası.
Elmi toplantı