")
Qeytəriyyənin orta məktəbinin şagirdləri ilə görüş.
1390-cı ilin görüşləri