")
Müfid inistitunun ustadlarının görüşü.
1390-cı ilin görüşləri