")
Höccətül-islam vəl Müslimin Hacı Seyid Əli Musəvi Ərdəbilinin elanı.
Seyid Əli Musəvi Ərdəbili