")
Tehran inistitunun təhsil elmləri fakultəsinin məsulları ilə görüş.
1390-cı ilin görüşləri