")
Mənzil tikinti müəssələrinin təşkilatçılarının təbəqələri ilə görüş.
1390-cı ilin görüşləri