")
İslami Şuranın hörmətli nümayəndəsi cənab Əmir Abadi həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin hüseyniyyəsinə gəlib dərdə şərik olaraq baş sağlığı vermişdir.
Vəfat günləri