")
Ayətullah Rey Şəhri hörmətli şəxsiyyətin evində hüzuru olmuşdur.