")
Həzrət Ayətullah Ələvi Qorqani həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin hüseyniyyəsinə gələrək dərdinə şərik olub baş sağlığı vermişdir.
Vəfat günləri