")
Ali rəhbərin dəftərinin müdiri höccətül-İslam vəl Müslimin Məlika həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin hüseyniyyəsinə gələrək dərdinə şərik olub baş sağlığı vermişdir.
Vəfat günləri