")
Həzrət Ayətullah Ələvi Brucirdi həzrət Ayətullah əl-üzma Musəvi Ərdəbilinin hüseyniyyəsinə gəlib dərdinə şərik olaraq baş sağlığı vermişdir.
Vəfat günləri