")
Ordu qərargahı kollecinin müəllimləri ilə görüşü. 12/10/1362.
Şəkillər