")
Peygamberin (s.a.a) vefatı ve İmam Hasan'ın(a.s) şehadeti münasebetiyle, Ayetullah el-Uzma Erdebili (rh) Hüseyniyesinde